PROGRAMA BEWALKING

Programa d’activitat física i creixement personal.

Activitat física dirigida que combina treball de creixement personal i activitat física, realitzada enespais  interiors i exteriors

Dinàmiques de grup i individuals adaptables a tots els nivells físics